ΤΟ ΕΡΓΟ

Το πρόγραμμα RADIO ÁGORA προωθείται και συντονίζεται από την Ένωση Δημοτικών και Αστικών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών της Ανδαλουσίας (EMA-RTV) και υλοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ), το Radio Popolare στην Ιταλία και το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) στο Βέλγιο.

Τα τρία μέσα ενημέρωσης που συνεργάζονται στο έργο, με την υποστήριξη και τη συμβουλή του CEPS από τις Βρυξέλλες, θα πραγματοποιήσουν στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, μεταξύ του 2019 και του 2020, ένα σύνολο δώδεκα δημόσιων ραδιοφωνικών ημερίδων με το όνομα “Radio Ágora”. Μια συνάντηση στην οποία συζητούμε τον αντίκτυπο της Ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής σε αυτές τις χώρες. Τα συμπεράσματα αυτών των ευρωπαϊκών ημερίδων θα δημοσιευθούν σε τέσσερις γλώσσες (Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά και ιταλικά) και θα διαδοθούν από περισσότερες από 400 οργανώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από την άλλη πλευρά, η δρομολόγηση μιας Ευρωπαϊκής ραδιοφωνικής εκστρατείας για την πολιτική συνοχής σε 110 ραδιοφωνικούς σταθμούς θα παρέχει στο δυνητικό της ακροατήριο από πάνω από έξι εκατομμύρια ακροατές μια συνολική εικόνα των προκλήσεων της Ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής του μεσογειακού τόξου.

Περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη και διάδοση τριάντα οπτικοακουστικών μονογραφιών για εμβληματικά έργα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους στη Νότια Ευρώπη. Τα έργα αυτά θα ενσωματωθούν σε έναν διαδραστικό χάρτη, ο σκοπός του οποίου είναι να προβάλλει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής και της ευημερίας εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών.

Το RADIO ÁGORA αναπτύσσεται πάνω σε τέσσερις βασικούς άξονες:

 

Την προώθηση και την ενίσχυση της καλύτερης κατανόησης του ρόλου της πολιτικής συνοχής στις περιφέρειες της του νότου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις επιπτώσεις στην κοινωνία των έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των ταμείων συνοχής.

Τη διάδοση πληροφοριών στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ανοικτού και στοχαστικού διάλογου σχετικά με τους στόχους, τις προτεραιότητες και τα αποτελέσματα των στρατηγικών συνοχής.

Την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στην ανάπτυξη μελλοντικών ευρωπαϊκών σχεδίων για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Στο σημερινό, ιδιαίτερα ασταθές και ανησυχητικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπου υποβόσκει μια εντεινόμενη έλλειψη κατανόησης για τη ζωή και τα δικαιώματα των μειονεκτούντων πληθυσμών και μια αύξηση της ξενοφοβικής και ευρωσκεπτικιστικής επικοινωνίας, οι εταίροι του προγράμματος Radio Ágora συνεργάζονται για να συμβάλουν από κοινού στην επικοινωνιακή οικοδόμηση νέων συλλογικών φαντασιών. Και για τον σκοπό αυτό, συμμερίζονται την ίδια ιδέα για οριζόντια, στοχαστική και συμμετοχική ενημέρωση που θα διαδίδει και θα εκλαϊκεύει όλες αυτές τις πτυχές που σχετίζονται με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω των κοινοτικών πολιτικών της στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων που κατοικούν στις νότιες περιοχές της Ευρώπης. Όλα αυτά συνεπάγονται την ανάγκη επανεξέτασης του τρόπου με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης και οι επαγγελματίες τους τηρούν τη δέσμευσή τους έναντι των πολιτών τους οποίους υπηρετούν, λόγω του σημαντικού ρόλου τους ως κοινωνικών παραγόντων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο