ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ως ουσιώδες μέρος του έργου του Radio Ágora, κάθε ένας από τους φορείς μέλη του –το EMA-RTV στην Ισπανία, το Radio Popolare στην Ιταλία και η ΕΡΤ στην Ελλάδα – έχει αναπτύξει έναν κύκλο τεσσάρων ημερίδων ραδιοφωνικών συζητήσεων στην κάθε χώρα, με τίτλο   «Ημερίδες Radio Ágora».  Σε αυτά τα στρογγυλά τραπέζια, με συμμετοχή κοινού και ειδικών, εξετάστηκαν σε βάθος και από διαφορετικές οπτικές γωνίες οι οικονομικές και κοινωνικές προοπτικές, τα επιτεύγματα και οι επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής και των κοινοτικών κονδυλίων στην περιοχή. Οι εγκάρσιοι άξονες γύρω από τους οποίους περιστράφηκαν αυτές οι συζητήσεις ήταν η δημιουργία θέσεων εργασίας, η προσαρμογή στην παγκόσμια αλλαγή, η επιστήμη, η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία, καθώς και η περιφερειακή σύγκλιση.

Σε αυτόν τον κύκλο δημόσιων συζητήσεων συμμετείχαν πάνω από 70 ειδικοί σε όλα αυτά τα θέματα ευρωπαϊκού χαρακτήρα, ενθαρρύνοντας περαιτέρω τη συμμετοχή των πολιτών σε αυτές για την παραγωγή προτάσεων για το μέλλον των στρατηγικών και των σχεδίων κοινοτικής συνοχής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι 24 συναντήσεις του κύκλου του Radio Ágora στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα έχουν μεταδοθεί μέσω του προγραμματισμού του EMAR-RTV, του Radio Popolare και της ΕΡΤ, με τη συμμετοχή πάντα έμπειρων και έγκριτων επαγγελματιών δημοσιογράφων, με ειδίκευση στο ραδιόφωνο. Η συμμετοχή και η παροχή συμβουλών από το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) συνέβαλε στην ομοιογένεια του περιεχομένου που προτάθηκε σε κάθε στρογγυλό τραπέζι.

Τέλος, τα συμπεράσματα αυτού του κύκλου ευρωπαϊκών συζητήσεων θα συνοψιστούν και θα δημοσιευθούν σε ένα κοινό έγγραφο το οποίο θα έχει ως στόχο να κάνει έναν απολογισμό του βάρους της Ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής στην καθημερινή ζωή των πολιτών των χωρών της Νότιας Ευρώπης και να αντικατοπτρίσει τις μελλοντικές προοπτικές.

 

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ

– 28/11/2019 –
– 28/11/2019 –
– 29/11/2019 –
– 29/11/2019 –
Debate en Martos – 7/11/2019
Debate en Málaga – 8/11/2019
Debate en Sevilla – 14/11/2019
Debate en La Línea – 15/11/2019
Ricerca e innovazione – 27/09/2019
Cambiamenti climatici – 27/09/2019
Lavoro – 04/10/2019
Coesione economica, sociale e territoriale – 04/10/2019
Μετάβαση στο περιεχόμενο