Η στρατηγική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: ο ρόλος, οι προκλήσεις και τα αποτελέσματα για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Συνοχής

Εμπειρογνώμονες

Περικλής Βασιλόπουλος

Δημοσιογράφος ΕΡΤ

Θεοδότα Νάντσου

Επικεφαλής Πολιτικής WWF Ελλάς

Αναστάσιος Αφέντης

Μεταλλειολόγος- Μεταλλουργός Μηχανικός. Υπεύθυνος Γραφείου Δικτύων Αποχέτευσης στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας, Δ.Ε.Υ.Α.Λ.). Μέλος της Ομάδας Έργου WATenERgy Cycle - Urban water full cycle: from its source to its end-users and back to the environment

Δρ. Νίκος Στρεφτάρης

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Συντονιστής & Επιστημονικός Υπεύθυνος προγράμματος MELTEMI – Διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων στην περιοχή των Βαλκανίων-Μεσογείου

Κρυσταλλία Δρυστέλλα

Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Κύπρου Υπεύθυνη Επικοινωνίας για τη Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Πλημμύρες, ERMIS-F

Jorge Núñez Ferrer

Senior Research Fellow (CEPS)

Γιώργος Αλεξάκης

Αντιπεριφερειάρχης Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων (Περιφέρεια Κρήτης)

Podcast των συζητήσεων

Η στρατηγική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: ο ρόλος, οι προκλήσεις και τα αποτελέσματα για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Συνοχής / PART 1

Εισαγωγή: Περικλής Βασιλόπουλος, Θεοδότα Νάντσου

 

Η στρατηγική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: ο ρόλος, οι προκλήσεις και τα αποτελέσματα για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Συνοχής / GOOD PRACTICES 

Καλές Πρακτικές: Αναστάσιος Αφέντης, Κρυσταλλία Δρυστέλλα, Νίκος Στρεφτάρης 

Συμπεράσματα

Φωτογραφίες και βίντεο

Μετάβαση στο περιεχόμενο